Sunday, April 26, 2009

" Hulurkan Sumbangan, Tunaikan Kewajiban " - Tema Yang Tepat

Misi Syaqah PMRAM 2009 yang dilancarkan baru-baru ini bagi menjayakan usul yang disepakati iaitu "Menjayakan Pembelian Syaqah PMRAM Akhir 2009" dengan tambaha "Yuran LE 300", pada hari ini melancarkan tema "Hulurkan Sumbangan, Tunaikan Kewajiban"

Tema ini bersesuaian dengan target yang telah disepakati iaitu LE 300 daripada setiap ahli, walaupun tidaklah ia mewajibkan dan bergantung ke atas kemampuan seseorang. Tema ini seolah-olah menitikberatkan bahawa kejayaan untuk mendapatkan syaqah PMRAM akhir tahun ini merupakan kewajipan semua pihak dan bukan hanya melalui PMRAM semata-mata.

Ketua Lajnah Kebajikan dan Kemanusiaan, Saudara Muhammad Zuhaili bin Saiman berkata, "setiap ahli perlu mengisi borang yang telah diedarkan oleh setiap wakil kebajikan di BKAN dan DPM masing-masing bagi memudahkan analisis dijalankan bagi setiap status kemampuan ahli."

Pengedaran borang tersebut juga sebagai bukti bahawa yuran LE 300 bukanlah satu kewajipan yang tetap yang menjadi bebanan ke atas setiap ahli PMRAM, bahkan ia merupakan satu misi yang perlu direalisasikan oleh setiap ahli.

Selain itu juga, bagi mahasiswa mahasiswi Mesir yang sudah pulang ke Malaysia mahupun masyarakat luar yang ingin menghulurkan sumbangan dalam menjayakan "MISI SYAQAH PMRAM 2009" boleh menyalurkan sumbangan tersebut ke akaun HSBC bernombor 001-017193-011 yang bernama Hairul Nizam bin Mat Husin. Akaun tersebut telah dijadikan sebagai akaun rasmi bagi sumbangan luar MISI SYAQAH PMRAM 2009.

No comments:

Post a Comment

Followers